Reglement

 1. De antwoorden op de vragen dienen te worden ingevuld in de daarvoor
  bedoelde omkaderde vakken van het Quizboek.
 2. Niet of slecht leesbare antwoorden worden worden niet meegerekend.
 3. Alleen teams die hun vragenboek tijdig en op de juiste wijze hebben
  ingeleverd dingen mee naar de prijzen.

  Tijdig wil zeggen:
  Zaterdag 12 Mei 2018 tussen 17:00 en 17:15 uur
  in het MFC, Schoolstraat 2, 9635 AZ te Noordbroek

  Juiste wijze wil zeggen:
  Alle bladzijdes van het quizboek moeten in de zelfde volgorde als bij ontvangst in de snelhechter teruggeplaatst zijn.

 4. Per goed antwoord is er 1 punt te verdienen, tenzij anders aangegeven bij de vraag.
 5. Bij opdrachten waarbij men aan het verkeer moet deelnemen, dient men zich ten alle tijden aan de verkeersregels te houden!
 6. De uitslag van de kwis wordt bekend gemaakt op 12 Mei 2018 tijdens een gezellige feestavond, welke ook gehouden wordt in het MFC, Schoolstraat 2, 9635 AT te Noordbroek. Aanvang 20.30 uur.
 7. Bij onduidelijkheid/meningsverschillen zal de beslissing van het Bestuur van de Stichting 5 Mei comité Noordbroek doorslaggevend zijn.
 8. Na bekendmaking van de prijswinnaars staat deze uitslag definitief vast.
 9. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
Advertenties