De Stichting

Het 5 mei comité organiseert om de 5 jaar een feestelijke optocht van praalwagens door het dorp. De inzet van vele inwoners van Noordbroek maakt dat het elk keer weer een succes is. Rondom een thema rollen de meest prachtige wagens de schuren uit. In de middag worden er verschillende activiteiten georganiseerd. ‘s Avonds is er een feestelijke afsluiting met prijsuitreikingen voor de praalwagens, straatversieringen en erebogen.

Om deze festiviteiten te kunnen organiseren voor het hele dorp, houden we vanuit het 5 mei comité jaarlijks verschillende acties. (zie agenda)